Zpráva

Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/244 schválila podmínky Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví.
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 2. 2017 do 14. 4. 2017.

Kontakt

Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví
tel.: 595 622 476
e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup