Zpráva

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2018 usnesením č. 32/2868 schválila podmínky dotačního programu "Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018 včetně.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

Přílohy:

frame-scrollup