Zpráva

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Rada kraje svým usnesením č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020 schválila podmínky dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí probíhá prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 včetně.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

  • Kontaktní místo podpory - tel.: 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Seznam příloh:

frame-scrollup