Zpráva

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

Rada kraje na své schůzi dne 11. 4. 2017 usnesením č. 11/833 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 15. 5. 2017 do 7. 7. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Veronika Mazurová
tel.: 595 622 523
e-mail: veronika.mazurova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

Seznam příloh

frame-scrollup