Zpráva

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 12. 9. 2017 usnesením č. 20/1829 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 16. 10. 2017 do 3. 11. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Veronika Mazurová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 523
e-mail: veronika.mazurova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva

Seznam příloh

frame-scrollup