Zpráva

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 25. 4. 2017 usnesením 12/945 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci je od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017 včetně.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017"

Přílohy:

frame-scrollup