Zpráva

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 10. 10. 2017 usnesením 22/1982 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 15. 11. 2017 do 22. 11. 2017 včetně.

Kontakt

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Seznam příloh

frame-scrollup