Zpráva

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 9. 2. 2016 usnesením 90/7127 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně.

Kontakt:
Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016"

Přílohy:

frame-scrollup