Zpráva

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 5. 12. 2017 usnesením č. 26/2401 schválila následující podmínky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotací je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o dotaci je od 22. 1. 2018 do 31. 1. 2018 včetně.

Kontakt:

Ing. Daniela Vágnerová, tel. 595 622 456, e-mail: daniela.vagnerova@msk.cz

Zásady:

Podmínky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Přílohy:

frame-scrollup