Zpráva

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4667 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotací je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín podání žádosti o dotací je od 7. 1. 2019 do 18. 1. 2019 včetně.

Kontakt:

Ing. Daniela Vágnerová, tel. 595 622 456,
e-mail: daniela.vagnerova@msk.cz

Zásady:

Podmínky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Přílohy:

frame-scrollup