Zpráva

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 11. 4. 2017 usnesením č. 11/848 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Daniela Hlubková
tel.: 595 622 456
e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup