Zpráva

Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 25. 2. 2016 usnesením č. 92/7230 schválila podmínky dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Mgr. Bc. Renáta Solská, tel.: 595 622 238, e-mail: renata.solska@msk.cz

Podmínky:

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

Přílohy:

frame-scrollup