Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8389 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 25. 10. 2016 – 10. 1. 2017.

Kontakt:

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel. 595 622 677
e-mail: karin.vitaskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Přílohy:

frame-scrollup