Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2018 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 1. 12. 2017 - 10. 1. 2018.

Kontakt:

Mgr. Karin Vitásková
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 677
e-mail: karin.vitaskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Přílohy:

frame-scrollup