Zpráva

Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Rada kraje svým usnesením č. 9/690 ze dne 14. 3. 2017 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 21. 4. 2017 do 2. 5. 2017 včetně.

Kontakt

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Přílohy

frame-scrollup