Zpráva

Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Rada kraje svým usnesením č. 33/2982 ze dne 12. 3. 2018 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018 včetně.

Kontakt

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Přílohy

frame-scrollup