Zpráva

Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Rada kraje svým usnesením č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019 včetně.

Kontakt

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Přílohy

frame-scrollup