Zpráva

Program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Rada kraje na své schůzi dne 24. 11. 2015 usnesením č. 84/6675 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně.

Kontakt:

pro dotační tituly č. 1 a 2:
Mgr. Roxana Macháčková
tel. 595 622 694
e-mail: roxana.machackova@msk.cz

pro dotační tituly č. 3 a 4:
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
e-mail: petr.strakos@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Program dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Přílohy

frame-scrollup