Zpráva

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Rada kraje na své schůzi dne 8. 12. 2015 usnesením č. 85/6818 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Přílohy:

frame-scrollup