Zpráva

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Rada kraje na své schůzi dne 21. 11. 2017 usnesením č. 25/2246 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 12. 2017 do 10. 1. 2018.

Kontakt

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 (formát pdf, velikost 379 kB)

Přílohy

frame-scrollup