Zpráva

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4599 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz je od 1. 1. 2019 do 9. 1. 2019 do 23:59:59 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě (týká se pouze DT2) je od 1. 1. 2019 do 14. 1. 2019.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Přílohy:

frame-scrollup