Zpráva

Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Rada kraje na své schůzi dne 25. 2. 2016 usnesením č. 92/7256 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 30. 3. do 15. 4. 2016 včetně.

Kontakt: Mgr. Andrea Pánková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Podmínky programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

frame-scrollup