Zpráva

Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Rada kraje na své schůzi dne 14. 3. 2017 usnesením č. 9/687 schválila podmínky dotačního program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 21. 4. 2017 do 5. 5. 2017 včetně.

Kontakt

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017"

Seznam příloh

frame-scrollup