Zpráva

Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Rada kraje na své schůzi dne 3. 5. 2016 usnesením č. 100/7647 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 7. 6. 2016 do 24. 6. 2016 včetně.

Kontakt

Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 312
e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Přílohy


1 Tato příloha se použije rovněž pro účely průběžného vyúčtování.
frame-scrollup