Zpráva

Program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020

Rada kraje svým usnesením č. 94/8256 ze dne 17. 8. 2020 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 9. 2020 od 9:00:00 hodin do 30. 10. 2021 do 12:00:00 hodin.

Kontakt

  • Bc. Petr Zajac
    odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
    tel. 595 622 725
    e-mail:petr.zajac@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020

Přílohy

frame-scrollup