Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 24. 1. 2017 usnesením 6/409 schválila podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Ing. Daniela Hlubková
tel.: 595 622 456
e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017"

Seznam příloh

frame-scrollup