Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8424 schválila následující podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 9. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Kontakt

  • Ing. Hana Vídenská, odbor kultury a památkové péče, tel.: 595 622 790, e‑mail: hana.videnska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Seznam příloh

frame-scrollup