Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 10. 11. 2015 usnesením č. 83/6589 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 14. 12. 2015 do 28. 12. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel. 595 622 517
e-mail: sarka.belecka@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016.

Přílohy:

frame-scrollup