Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8387 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 25. 10. 2016 – 5. 12. 2016.

Kontakt:

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel. 595 622 517
e-mail: sarka.belecka@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Seznam příloh:

frame-scrollup