Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2017 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 1. 12. 2017 – 5. 1. 2018.

Kontakt:

Ing. Hana Vídenská
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 790
e-mail: hana.videnska@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Přílohy:

frame-scrollup