Zpráva

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

Rada kraje na své schůzi dne 9. 10. 2018 usnesením 48/4276 schválila podmínky dotačního Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018 včetně.

Kontakt

Zásady

Podmínky dotačního programu "Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019"

Přílohy

frame-scrollup