Zpráva

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - aktualizace

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2017 usnesením č. 8/504 schválila aktualizaci podmínek dotačního programu Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017.

Kontakt

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
e-mail: petr.zajac@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Seznam příloh

frame-scrollup