Zpráva

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Rada kraje na své schůzi dne 6. 9. 2015 usnesením č. 108/8420 schválila následující podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017.

Kontakt:

Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
e-mail: petr.zajac@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Přílohy:

frame-scrollup