Zpráva

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Rada kraje na své schůzi dne 9. 8. 2016 usnesením č. 106/8200 schválila následující podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 13. 9. 2016 do 20. 9. 2016 včetně.

Kontakt

Ing. Daniela Hlubková
odbor sociálních věcí
tel. 595 622 456
e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz

Mgr. Bc. Alice Weniger
odbor sociálních věcí
tel. 595 622 463
e-mail: alice.weniger@msk.cz

Zásady

Podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Přílohy


* Rada kraje dne 6. 12. 2016 usnesením č. 3/176 schválila změnu příloh Programu.
frame-scrollup