Zpráva

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018

Rada kraje na své schůzi dne 29. 8. 2017 usnesením č. 19/1764 schválila následující podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 10. 2017 do 9. 10. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Daniela Vágnerová
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 456
e-mail: daniela.vagnerova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018

Seznam příloh

frame-scrollup