Zpráva

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 (PNFV)

Rada kraje svým usnesením č. 94/8290 ze dne 17. 8. 2020 schválila podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratné finanční výpomoci je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 10. 2020 do 8. 10. 2020 včetně.

Kontakt

Formální záležitosti

Technická podpora

Podmínky

Podmínky dotačního Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 (PNFV)

Přílohy

frame-scrollup