Zpráva

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 24. 1. 2017 usnesením 6/408 schválila podmínky dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně.

Kontakt

Zásady

Podmínky dotačního programu "Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017"

Přílohy

frame-scrollup