Zpráva

Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017

Rada kraje svým usnesením č. 101/7761 ze dne 24. 5. 2016 schválila vyhlášení dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016 včetně.

Kontakt

Ing. Petra Solanská
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 509
e-mail: petra.solanska@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017

Přílohy

frame-scrollup