Zpráva

Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018

Rada kraje svým usnesením č. 14/1146 ze dne 30. 5. 2017 schválila vyhlášení dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018. 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 7. 2017 do 21. 7. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Petra Solanská
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 509
e-mail: petra.solanska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018

Seznam příloh

frame-scrollup