Zpráva

Program Vstupy do turistických atraktivit zdarma

Rada kraje svým usnesením č. 89/7838 ze dne 1. 6. 2020 schválila vyhlášení dotačního programu „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 7. 2020 do 12. 7. 2020.

Kontakt

 • Mgr. Jan Smiga
  odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  tel. 595 622 319
  e-mail:jan.smiga@msk.cz
 • Ing. Martin Hiltavský
  odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  tel. 595 622 763
  e-mail:martin.hiltavsky@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma

Přílohy

frame-scrollup