Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016

Seznam schválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2016 usnesením č. 19/1941 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“ uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Charakter dotace Navrhovaná výše dotace (Kč) Podíl dotace na celkových nákladech projektu Časová použitelnost dotace
43964591  Charita Opava církevní organizace Zemřít důstojně v kruhu svých blízkých neinvestiční 114 000  49,14 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
65468562  Slezská diakonie církevní organizace Zdravé polohování, lepší chůze a ruce neinvestiční 35 900  50,00 % 1. 2. 2016 - 31. 12. 2016 
26606518  Centrum Anabell, z. s. spolek Týden bez diet s Anabell - Moravskoslezský kraj neinvestiční 20 300  50,00 % 1. 2. 2016 - 31. 12. 2016 
26606003  SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, z.s. spolek Rekondiční ozdravný pobyt a rehabilitační cvičení neinvestiční 40 000  40,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
65468562  Slezská diakonie církevní organizace Stále pro zdraví s MSK neinvestiční 40 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
26588773  KAFIRA o.p.s. obecně prospěšná společnost Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením neinvestiční 40 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
27002144  THeatr ludem spolek Zdravotní prevence a osvěta na 1. stupni z. s.rze divadelní lekce s loutkami neinvestiční 40 000  47,62 % 1. 3. 2016 - 31. 12. 2016 
45235201  Charita Frýdek Místek církevní organizace Mobilní hospicová péče v Charitě Frýdek-Místek neinvestiční 65 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
68308485  Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Ostrava - Jih pobočný spolek Život s diabetem 2016  neinvestiční 20 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
10  69206244  APROPO z. s. spolek Celoroční podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením neinvestiční 40 000  33,90 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
11  26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Dětský hospicový stacionář neinvestiční 200 000  49,50 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
12  26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Zkvalitnění podmínek poskytování mobilní hospicové péče neinvestiční 200 000  49,38 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
13  48804517  Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. spolek REHAST - rehabilitační asistence v rodinách pečujích o děti a mladé se zdravotním postižením neinvestiční 40 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
14  00550477  Klub bechtěreviků ČR z.s. spolek Chci se dívat lidem do očí neinvestiční 40 000  48,19 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
15  65468562  Slezská diakonie církevní organizace Cvičím s pomocí a cítím se lépe neinvestiční 40 000  50,00 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
16  03632661  Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj pobočný spolek Mobilní hospic Strom života neinvestiční 200 000  12,72 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
17  44940998  Charita Ostrava církevní organizace Zdravotnický materiál pro Hospic sv. Lukáše neinvestiční 200 000  10,81 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
18  44940998  Charita Ostrava církevní organizace Charitní hospicová poradna - nákup zdravotnického vybavení do půjčovny kompenzačních pomůcek neinvestiční 99 000  49,52 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
19  62351052  Charita Odry církevní organizace Charita Odry zmírňuje utrpení a pomáhá udržet kvalitu života spoluobčanů a také zvyšuje kvalitu hospicové péče neinvestiční 103 000  48,82 % 1. 2. 2016 - 31. 12. 2016 
20  65469097  Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. pobočný spolek Rehabilitační aktivity pro osoby s roztroušenou sklerózou neinvestiční 40 000  38,91 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
21  44940998  Charita Ostrava církevní organizace Zdravotnický materiál a dopravní obslužnost pro Mobilní hospic sv. Kryštofa neinvestiční 136 000  49,74 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
22  26603900  ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná spolek Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné a okolí neinvestiční 40 000  45,45 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
23  64628698  Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová spolek Hipoterapie pro osoby s postižením v Orlové neinvestiční 40 000  30,05 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
24  26673371  Centrum pro dítě s diabetem, z.s. spolek Žijme naplno-rovný přístup pro děti s diabetem neinvestiční 32 000  37,65 % 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
25  26531607  Sdružení CHEWAL, z.s. spolek Koně pomáhají neinvestiční 40 000  34,33 % 1. 4. 2016 - 31. 12. 2016 

Seznam neschválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2016 usnesením č. 19/1941 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“ uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Charakter dotace Požadovaná výše dotace (Kč) Navrhovaná výše dotace (Kč) Důvod neposkytnutí
00674443  Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. spolek Rozchodíme CIVILKY v Moravskoslezském kraji 2016  neinvestiční 48 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení výše dotace)
03598225  MAJA domácí a hospicová péče s.r.o. společnost s ručením omezeným MAJA domácí a hospicová péče neinvestiční 190 000  nedodržení podmínek dotačního programu (neoprávněný žadatel)
40614603  Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. spolek Vzdělávání pracovníků pobytových zařízení sociální péče o specifikách péče o pacienty s Huntingtonovou chorobou neinvestiční 20 000  nedodržení podmínek dotačního programu (překročení stanoveného % podílu osobních nákladů, neuznatelné náklady)
26850176  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Vytvoření výukového modulu pro vzdělávání mediků neinvestiční 120 500  nedostatečný počet bodů potřebný k navržení dotace (0 bodů v jedné z hodnocených oblastí)
22724770  Senior fitnes z. s. spolek Moravskoslezští senioři v pohybu neinvestiční 40 000  nedostatečný počet bodů potřebný k navržení dotace (0 bodů v jedné z hodnocených oblastí)
24293628  Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost Besedy pro zdraví neinvestiční 40 000  nedostatečný počet bodů potřebný k navržení dotace (0 bodů v jedné z hodnocených oblastí)
44990901  ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. spolek Prevence šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV neinvestiční 40 000  rozpor se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
frame-scrollup