Zpráva

Protokol o kontrole Soukromé ambulance dětské a dorostové psychiatrie v Ostravě

Informace poskytla: 21. 2. 2017, Mgr. Jana Kanichová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 22. 2. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí protokolu o kontrole MUDr. Jaroslava Matýse, Soukromá ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Zdeňka Chalabaly 3041/2, 700 30 Ostrava provedené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v roce 2016 a v roce 2017. Pokud byly proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu/protokolech o kontrole/kontrolách výše uvedeného kontrolovaného uplatněny námitky, žádá i o jejich zaslání včetně způsobu vyřízení a o sdělení případných přestupků nebo správních deliktů a sankcí, pokud byly uloženy. Anonymizaci údajů, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, respektuje.
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 23130/2017 ze dne 21. 2. 2017 sděleno, že protokol o kontrole, která byla u uvedeného poskytovatele zdravotních služeb zahájena v prosinci roku 2016, nebyl ke dni poskytnutí informace vyhotoven.

frame-scrollup