Zpráva

Rada kraje

Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje.
Radě je vyhrazeno - zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd.
Rada Moravskoslezského kraje - má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu.

Výstupy z jednání rady kraje

Termíny schůzí rady kraje

termíny schůzí rady kraje v měsících leden - říjen 2020

Složení rady kraje

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 10. listopadu 2016 zvolilo hejtmana kraje, osm náměstků hejtmana kraje a další členy rady kraje. Stanovilo, že počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce je devět, a to hejtman kraje a osm náměstků hejtmana kraje. Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje úkoly na úsecích:

Hejtman kraje:

Ivo Vondrák
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (ANO 2011)
 • strategický rozvoj kraje
 • zahraniční vztahy
 • bezpečnost

e-mail: hejtman@msk.cz
tel.: 595 622 173

1. náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (KDU-ČSL)
 • kultura a památková péče

e-mail: lukas.curylo@msk.cz
tel.: 595 622 217

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Ing. Jakub Unucka, MBA (ODS)
 • chytrý region
 • doprava a silniční hospodářství

e-mail: jakub.unucka@msk.cz
tel.: 595 622 229

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Ing. Jaroslav Kania (ANO 2011)
 • finance
 • investice a majetek

e-mail: jaroslav.kania@msk.cz
tel.: 595 622 245

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
MUDr. Martin Gebauer (ANO 2011)
 • zdravotnictví

e-mail: martin.gebauer@msk.cz
tel.: 595 622 612

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Jan Krkoška (ANO 2011)
 • regionální rozvoj a turistický ruch
 • evropské fondy a operační programy

e-mail: jan.krkoska@msk.cz
tel.: 595 622 610

Náměstkyně hejtmana kraje:

Rada kraje
Jarmila Uvírová (ANO 2011)
 • životní prostředí a zemědělství

e-mail: jarmila.uvirova@msk.cz
tel.: 595 622 619

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Mgr. Stanislav Folwarczny (ODS)
 • školství a sport

e-mail: stanislav.folwarczny@msk.cz
tel.: 595 622 172

Náměstek hejtmana kraje:

Rada kraje
Bc. Jiří Navrátil, MBA (KDU-ČSL)
 • sociální oblast

e-mail: jiri.navratil@msk.cz
tel.: 595 622 176

Další členové rady kraje:

Rada kraje
Rada kraje
Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL)
Radomíra Vlčková (ANO 2011)
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup