Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Radomíra Vlčková

rok narození: 1959
obec: Ostrava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • členka zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • členka rady kraje od 10. 11. 2016
  • členka výboru sociálního zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • předsedkyně komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením od 10. 11. 2016
vzdělání:
středoškolské
povolání:
podnikatelka, starostka
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • členka komise kultury Rady města Ostravy
  • členka komise cest. ruch a prezentace města - r. 2015/2016
  • členka komise APOS do r. 2016
ke své práci v zastupitelstvu říká:
"Kvalitní život všech generací a všech skupin obyvatelstva."

Jak hlasuji

frame-scrollup