Zpráva

Rating kraje

Mezinárodní rating kraje udělený agenturou Moody's Investors Service na úrovni A1 s výhledem stabilním.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovou smlouvou, kterou má kraj uzavřenou s Evropskou investiční bankou.

18 měsíců poté, co agentura Moody's Investors Service zlepšila Moravskoslezskému kraji ratingový výhled z úrovně „stabilní“ na „pozitivní“ došlo 8. 10. 2019 ke zvýšení stupně ratingového hodnocení z A2 s výhledem pozitivním na A1 s výhledem stabilním. Vyšší ratingové ohodnocení kraj získal v souvislosti se zvýšením ratingu České republiky a také kvůli lepšímu hodnocení individuálních ekonomických faktorů kraje - nárůstu provozní marže, poklesu zadluženosti vztaženému k provozním příjmům a postupnému nárůstu likvidity.

Mezinárodní ratingové hodnocení agenturou Moody's Investors Service je Moravskoslezskému kraji udělováno od roku 2005. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně A3 až po současný A1.

Moravskoslezský kraj tak má nejvyšší možné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v České republice.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup