Zpráva

Rating kraje

Aktualizace mezinárodního ratingu kraje zpracovaná agenturou Moody´s Investors Service.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Mezinárodní rating je od roku 2005 každoročně přehodnocován ratingovou agenturou Moody´s Investors Service. Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovou smlouvou, kterou má kraj uzavřenou s Evropskou investiční bankou.

Kraji bylo v dubnu 2018 zlepšeno ratingové hodnocení z úrovně A2 se stabilním výhledem na úroveň A2 s pozitivním výhledem. Ratingovou analýzou vydanou dne 21. 5. 2019 došlo, na základě výsledků hospodaření kraje za rok 2018, k potvrzení mezinárodního ratingového hodnocení na úrovni A2 s pozitivním výhledem.

K tomuto pozitivnímu hodnocení přispěl zejména zodpovědný přístup kraje při přípravě rozpočtu včetně střednědobého výhledu rozpočtu kraje, trvale solidní provozní výsledky kraje, nízká zadluženost a vysoké hotovostní rezervy.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup