Zpráva

Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Kotyza, MBA

Ing. Tomáš Kotyza, MBA (narozen 1969) má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pracuje od roku 2001 v různých vedoucích funkcích, od roku 2007 do roku 2013 ve funkci vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství. Předtím působil v letech 1992–2000 na Magistrátu města Ostravy a na Ministerstvu zemědělství České republiky.

Ředitelem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl jmenován v roce 2013. Po nástupu do této funkce se vedle běžných kompetencí věnuje zejména prosazování zásad korporátního řízení a sdílených služeb při řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, dále procesnímu řízení, bezpečnosti a řízení rizik. Krajský úřad osvědčil v roce 2016 shodu řízení s normou ISO 9001, za integrovaný systém řízení v oblastech kvality, bezpečnosti a environmentu získal úřad v roce 2018 v programu Excelence Národní rady kvality České republiky ocenění Úspěšná organizace.

Ing. Tomáš Kotyza, MBA je absolventem lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Mezi další kompetence ředitele KÚ patří zejména:

  • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
  • stojí v čele krajského úřadu, vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává vnitřní předpisy týkající se organizační struktury, vnitřních vazeb a vztahů
  • v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou kraje
  • plní úkoly vyplývající ze zákonů o volbách
  • dává souhlas se jmenováním a odvoláním tajemníků obecních úřadů
  • zodpovídá za poskytování odborné a metodické pomoci obcím; kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí; přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, které o to krajský úřad požádají
  • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
  • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce

Adresa:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontakty:
Telefon: 595 622 177
Fax: 595 622 196
E-mail: tomas.kotyza@msk.cz


Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup