Zpráva

Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Kotyza

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák jmenoval ke dni 1. 4. 2013 se souhlasem ministra vnitra ředitelem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáše Kotyzu (narozen 1969).

Ing. Tomáš Kotyza má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pracuje od roku 2001 v různých vedoucích funkcích, naposledy od roku 2007 do roku 2013 ve funkci vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství. Předtím působil v letech 1992–2000 na Magistrátu města Ostravy a na Ministerstvu zemědělství České republiky.

Ing. Tomáš Kotyza je absolventem lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.

  • je zaměstnancem kraje
  • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
  • stojí v čele krajského úřadu, vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává vnitřní předpisy týkající se organizační struktury, vnitřních vazeb a vztahů
  • v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou kraje
  • plní úkoly vyplývající ze zákonů o volbách
  • dává souhlas se jmenováním a odvoláním tajemníků obecních úřadů
  • zodpovídá za poskytování odborné a metodické pomoci obcím; kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí; přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, které o to krajský úřad požádají
  • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
  • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce
  • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem

Adresa:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontakty:
Telefon: 595 622 177
Fax: 595 622 196
E-mail: tomas.kotyza@msk.cz


Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup