Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

rok narození: 1980
obec: Ostrava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • člen výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
vzdělání:
vysokoškolské - doktorské, obor Vzdělávání v chemii na Univerzitě Karlově v Praze
povolání:
ředitel školy
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • člen Zastupitelstva města Ostravy
  • člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Ostravy
  • předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Rady města Ostravy
  • člen dozorčí rady společnosti Ostravské komunikace, a.s.
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Piority: Optimální a kvalitní školství v Moravskoslezském kraji s vazbou na zaměstnanost v regionu. Velmi dobré životní prostředí a podmínky pro život lidí v Moravskoslezském kraji.

Jak hlasuji

frame-scrollup