Zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 21. 2. 2017 je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost sestavovat rozpočet (plán výnosů a nákladů) na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet, a kraji povinnost schválit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jím zřízených příspěvkových organizací.

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů

frame-scrollup