Zpráva

Rozpočtová opatření 2018

Usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 bylo radě kraje svěřeno v roce 2018 provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2017.


29. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 9. 1. 2018 tato rozpočtová opatření:


30. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 23. 1. 2018 tato rozpočtová opatření:


31. schůze rady kraje

Rada kraje schválila dne 6. 2. 2018 tato rozpočtová opatření:

frame-scrollup